Aktuality

Návrh na barevné řešení fasády

Návrh na barevné řešení fasády - regenerace domu nám. Dr. Snětiny 1, Bezručova 1-7, Boskovice


Sazebník jednorázových úhrad za úkony družstva

Organizační směrnice č. 4/2014


Rozhodnutí vrchního soudu o problematice změny stanov SV notářským zápisem

Pro změnu stanov SV vzniklých před 1. 1. 2014 již není nutná kvalifikovaná forma notářského zápisu


Umístění kamerových systémů v domech

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů vztahující se ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamery se záznamem instalované v bytovém domě.


Prohlášení - změna ve vedení družstva

Představenstvo našeho družstva zvolilo na svém zasedání dne  29. 9. 2015 novým předsedou představenstva

Stáhni celou aktualitu ve formátu PDF


Informace pro BD a SVJ

Upozornění na další povinnosti bytových družstev a společenství vlastníků, vyplývající z nových právních předpisů.

Přizpůsobení zápisů v rejstřících do 30. 6. 2014.

Informace pro BD a SVJ


Organizační směrnice č. 1/2014

Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů.

Organizační směrnice č.1-2014


Dodatek stanov č. 7 - schválený

DODATEK č. 7

stanov Stavebního bytového družstva RADOST
se sídlem v Boskovicích, přijatý shromážděním delegátů dne 30. 5. 2013

Stáhni celou aktualitu ve formátu PDF


Vyhláška o rozúčtování tepla

Vyhláška o rozúčtování tepla zůstává zatím nezměněna

Stáhni celou aktualitu ve formátu PDF


Důležité upozornění - spaliny

Prosíme výbor samosprávy, aby seznámil všechny nájemníky a vlastníky bytů s tímto upozorněním a nechal si je od uživatelů bytů podepsat.

Stáhni celou aktualitu ve formátu PDF