Vítejte na oficiálních stránkách SBD RADOST Boskovice

Vážení předsedové, členové výborů, obyvatelé domů,

v rámci stále se rozšiřující působnosti Stavebního bytového družstva RADOST Boskovice v oblasti správy domů si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou kompletní správy, včetně vedení účetnictví. Pro Vaši informaci uvádíme, že naše družstvo bylo založeno v roce 1967, má proto velké zkušenosti nejen s výstavbou, ale i se správou domů. V současné době spravuje více jak 3300 bytů a vykonává správu pro 70 společenství vlastníků, z nichž část přišla do správy družstva od jiných správců. 

 

Aktuality

Pozvánka na shromáždění delegátů

13.5.2019

P O Z V Á N K A na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva RADOST, které se bude konat ve čtvrtek dne 30. května 2019 v 15:00 hodin ve velkém sále Sokolovny, Sokolská ulice 13, Boskovice.…

více informací o aktualitě

Návrh na barevné řešení fasády

14.2.2018

Návrh na barevné řešení fasády - regenerace domu nám. Dr. Snětiny 1, Bezručova 1-7, Boskovice

více informací o aktualitě

Sazebník jednorázových úhrad za úkony družstva

11.5.2017

Organizační směrnice č. 4/2014

více informací o aktualitě

Rozhodnutí vrchního soudu o problematice změny stanov SV notářským zápisem

5.12.2016

Pro změnu stanov SV vzniklých před 1. 1. 2014 již není nutná kvalifikovaná forma notářského zápisu

více informací o aktualitě

archiv aktualit